Poślij nam, Panie, Twego archanioła

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 416

1. Poślij nam, Panie, twego archanioła, * stróża pokoju, Michała! * Niech przed złem broni Świętego Kościoła, * by się mnożyła Twa chwała.
2. Niechaj i Gabriel, Twoja moc i siła, * zechce nas wspomóc w potrzebie, * aby się Twoja wola wypełniła * tak tu, na ziemi, jak w niebie.
3. Niech z lekarstwami na nasze choroby * przybędzie Rafał, druh miły, * niech będzie z nami dobrej, czy złej doby, * w drodze niech doda nam siły.
4. Niech nam nie szkodzi szatan w swojej złości, * archaniołowie niech strzegą, * byśmy w ich pieczy trwając w doczesności * doszli do szczęścia wiecznego!
5. Chryste, któremu, wielką czcią przejęty * chór archaniołów się kłania, * składamy Tobie z Ojcem, z Duchem Świętym * hołdy naszego oddania. Amen.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz