Wszystkie nasze dzienne sprawy

Melodia jak "Kiedy ranne wstają zorze".

1. Wszystkie nasze dzienne sprawy, * przyjm litośnie, Boże prawy, * a gdy będziem zasypiali, * niech Cię nawet sen nasz chwali.
2. Twoje oczy obrócone * dzień i noc patrzą w tę stronę, * gdzie niedołężność człowieka * Twojego ratunku czeka.
3. Odwracaj nocne przygody, * od wszelakiej broń nas szkody. * Miej nas wiecznie w swojej pieczy, * Stróżu i Sędzio człowieczy.
4. A gdy niebo już osiądziem, * Tobie wspólnie śpiewać będziem, * Boże w Trójcy niepojęty, * Święty, na wiek wieków Święty.