Duchu mądrości

1. Duchu mądrości rozświeć myśl, * nadprzyrodzony daj nam smak, * byśmy umieli dostrzec dziś * Twej obecności w świecie znak.
2. Wprowadź w tajniki Bożych prawd, * bo Ty je sam najlepiej znasz. * Rozjaśnij umysł nasz i spraw, * by poznał Boga rozum nasz.
3. Ucz nas tak patrzeć na ten świat, * by widzieć Pana, Stwórcę w nim, * odkrywać w świecie Boga ślad * i dziękczynienia śpiewać hymn.
4. W trudnościach dobrą radą służ, * w zwątpieniach błogim światłem świeć. * Dozwól nam pośród walk i burz * wspomożyciela w Tobie mieć.
5. Przez pobożności święty dar * naucz nas dobrze modlić się, * synowskiej daj miłości żar * i przed obrazą Boga lęk.
6. Daj męstwo na czas trudnych chwil, * gdy trzeba walczyć, cierpieć, trwać, * nad naszą nędzą dziś się schyl, * racz nowe siły w serca wlać.
7. W bojaźni Bożej ucz nas żyć, * przed grzechem duszy naszej strzeż, * gdy się chwiejemy, w pomoc przyjdź, * gdy się smucimy, w smutku ciesz.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz