Oto Pan Bóg przyjdzie

Antyfona: Oto Pan Bóg przyjdzie, * z rzeszą świę-tych k’nam przybędzie; * wielka światłość w dzień ów będzie, * alleluja, alleluja.

lub tekst łaciński Ecce Dominus veniet – p. nr 706.
Antyfonę można przeplatać wersetami z Ap 21.

1. O Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba, mające chwałę Boga, * źródło twego światła po-dobne do kamienia drogocennego, * jakby do ja-spisu o przejrzystości kryształu. Ant.

2. Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, * bo chwała Boga je oświetliła * a jego lampą Baranek. Ant.

3. I w jego świetle będą chodziły narody * i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych * i za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. Ant.

4. I odtąd nocy już nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, * bo Pan Bóg bę-dzie świecił nad nimi * i będą królować na wieki wieków. Ant.