Dziś radośnie wysławiamy

Ku czci świętych dziewic

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Dziś radośnie wysławiamy, * święte sługi Chrystusowe, * które wiernie, z czystym sercem, * poszły w ślady swego Mistrza.
2. Chryste, lilio nieskalana, * wszechmogący Królu dziewic, * czysty stróżu ich miłości, * racz zachować nas od grzechu.
3. Niech Twe serce się zlituje, * boś jest pełen miłosierdzia, * obmyj z winy nasze serca, * okaż swoje przebaczenie.
4. Racz wysłuchać te modlitwy * i wyprostuj nasze drogi, * byśmy mogli się weselić * Twoją dla nas łaskawością.
5. Jezu, Synu czystej Matki, * Tobie, Ojcu i Duchowi * chwała, cześć i uwielbienie * teraz, zawsze i na wieki.

1. Dziś radośnie wysławiamy święte sługi Chrystusowe, które wiernie, z czystym sercem, poszły śladem swego Mistrza.

2. Chryste, Lilio nieskalana, Wszechmogący Królu Dziewic, Czysty stróżu Ich miłości, racz zachować nas od grzechu.

3. Niech Twe Serce się zlituje, boś jest pełen miłosierdzia, obmyj z winy nasze serca, okaż swoje przebaczenie.

4. Usłysz, Panie, te modlitwy i wyprostuj nasze drogi, byśmy mogli się weselić Twoją dla nas łaskawością.

5. Jezu, Synu czystej Matki, Tobie, Ojcu i Duchowi chwała, cześć i uwielbienie teraz, zawsze i na wieki.