Obu was, Apostołowie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Obu was, apostołowie, * wspólny hymn wysławia dzisiaj, * bo wezwanych jedną łaską * jedna chwała uwieńczyła.
2. Rozpalony żarem nieba, * biegniesz śladem swego Pana * i zwiastujesz Go, Szymonie, * pełen niestrudzonej mocy.
3. O Chrystusa wierny uczniu, * Jego krewny, duchem bracie, * Judo, głosisz Mistrza światu * i pouczasz wiernych listem.
4. Żaden z was nie zadrżał z lęku, * kiedy musiał krew swą przelać, * aby przez to stać się świadkiem * prawdy i ofiarą czystą.
5. Gwiazdy nieba wysokiego, * dajcie nam wśród wszelkich trudów * mężnie ustrzec skarbu wiary * i podążać ku wyżynom.
6. Ojcu z Synem i Duchowi * niechaj będzie wieczna chwała; * niech modlitwa apostołów * błogi pokój nam wyjedna. Amen.

1. Obu was, Apostołowie, wspólny hymn wysławia dzisiaj, bo wezwanych jedną łaską jedna chwała uwieńczyła.

2. Rozpalony żarem nieba, biegniesz śladem swego Pana, i zwiastujesz Go, Szymonie, pełen niestrudzonej mocy.

3. O Chrystusa wierny uczniu, Jego krewny, duchem bracie, Judo, głosisz Mistrza światu i pouczasz wiernych listem.

4. Żaden z was nie zadrżał z lęku, kiedy musiał krew swą przelać, aby przez to stać się świadkiem prawdy i ofiarą czystą.

5. Gwiazdy nieba wysokiego, dajcie nam wśród wszelkich trudów, mężnie ustrzec skarbu wiary i podążać ku wyżynom.

6. Ojcu z Synem i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała; Niech modlitwa Apostołów błogi pokój nam wyjedna.