O Stanisławie, Pasterzu dusz

1. O Stanisławie, pasterzu dusz, * w męczeńskiej krwi koronie; * wzorze miłości, mężny wśród burz, * twe serce wiarą płonie.
Refren: Święty patronie nasz, * uproś nam wiary męstwo; * opieką z nieba naród twój darz, * miłości daj zwycięstwo.
2. Tyś zagrożonych w opiekę brał, * w obronie rodzin stawał; * w tobie nasz naród patrona miał, * co wiary strzegł i prawa. Ref.
3. W swoją opiekę nas także weź, * bądź możnym opiekunem; * rodziny polskie od złego strzeż, * bądź wytrwałości wzorem. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz