Witaj święty Męczenniku, coś za wiarę życie dał

Ku czci jednego męczennika

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Witaj, święty męczenniku, * coś za wiarę życie dał, * i wśród srogich mąk bez liku * przy Chrystusie wiernie stał. * Pobłogosław twoje dzieci, * miej w opiece polski kraj, * wiedź przez nowe tysiąclecie, * przy Chrystusie wytrwać daj!
2. Dusz miłością ożywiony, * tyś im światło wiary niósł, * by słów Bożych siew rzucony * w sercach przyjął się i rósł. * Spójrz i na nas, twoje dzieci, * gdy nas nęka życia trud, * niech nam światło wiary świeci, * uproś nam wytrwania cud!