Chryste, wszechświata Stwórco

Ku czci świętych niewiast

1. Chryste, wszechświata Stwórco i zbawienie, * Władco niebiosów, ziemi oraz morza, * kiedy sławimy hymnem Twoją chwałę, * przebacz nam winy, przebacz nam winy!
2. W kruchych naczyniach skrywasz swe klejnoty: * słabe niewiasty darzysz wielką mocą, * aby skromnością mogły świat zwyciężyć * dzięki Twej łasce, dzięki Twej łasce.
3. Dajesz im ufność, że posiądą w niebie * wieniec nagrody wysłużony w trudzie; * tam już w pokoju będą się radować * Twoim królestwem, Twoim królestwem.
4. Cześć i majestat Ojcu Wszechmocnemu, * chwała Synowi razem z Duchem Świętym, * który zapala płomień swej miłości * w sercach pokornych, w sercach pokornych. Amen.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz