Błogosławiony, komu odpuszczone są winy

Refren: Błogosławiony, komu odpuszczone są winy * i komu darowano nieprawości.

1. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * a w duchu jego nie masz obłudy. Ref.
2. Dopókim nie uznał winy, * wysychały kości moje wśród ustawicznych zgryzot. Ref.
3. Gdyż ręka Twoja nade mną ciążyła dniem i nocą, * siła moja niszczała jak w letnie upały. Ref.
4. Wreszcie wyjawiłem grzech swój przed Tobą, * i winy swojej dłużej nie kryłem. Ref.
5. Wyznaję, rzekłem, swą nieprawość Panu * i Tyś darował złość mojego grzechu. Ref.
6. Niech się więc modli do Ciebie każdy wierny, * ilekroć mu grozi niedola. Ref.
7. A gdy uderzą fale utrapienia, * z pewnością jego nie dosięgną. Ref.
8. Tyś dla mnie ostoją, wyrwiesz mnie z ucisku, * i napełnisz mnie radością zbawienia. Ref.
9. „Pouczę ciebie i wskażę jaką masz iść drogą, * podam ci rady, kierując na cię swe oczy. Ref.
10. Nie bądźże tedy niby koń lub muł nierozumny; * wędzidłem i uzdą w biegu kiełznać je trzeba, inaczej nie są ci powolne!” Ref.
11. Rozliczne chłosty gnębią bezbożnika, * a ufających Panu osłania łaskawość. Ref.
12. Weselcie się w Panu i radujcie, sprawiedliwi; * śpiewajcie wesoło, wszyscy prawego serca. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz