Pobożni ludzie w głos Pana chwalcie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Pobożni ludzie w głos Pana chwalcie, * miłością Jego serca rozpalcie; * wzbudźcie się wszyscy do dziękczynienia, * oddajcie Bogu hołd uwielbienia.
2. Uznajcie wielką w tym dobroć Pana, * że nam obrońcę dał Floryjana, * którego pewni będąc przyczyny, * głoście przed światem cne jego czyny.
3. Więc zaufani w twojej obronie, * prosimy ciebie święty patronie, * strzeż nas w pokoju, umacniaj w wierze, * i kto cię wzywa, niech pomoc bierze.
4. Spraw również teraz, gdy cię prosimy, * skutku próśb naszych niech doznajemy, * ratuj od ognia, strzeż nas w zarazach, * bądź nam patronem w wszelkich złych razach.
5. Lecz nade wszystko chroń od zarazy * złych obyczajów, Boga obrazy, * a niech zakwitnie starym zwyczajem * pobożność ojców z miłością wzajem.