Chwalmy mężnego pasterza

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Chwalmy mężnego pasterza, * pełnego cnót i dobroci, * który oddalił od świata * niszczący wiatr niepokoju.
2. Nie bał się gromów monarchy, * nie lękał władczej kobiety, * zamknął podwoje kościoła * przed nieprawością cesarza.
3. Mistrz niezrównany tłumaczył * głębiny Bożych tajemnic, * miodem płynącą wymową * wykładał Pismo ludowi.
4. W duchu natchnionym przez wiarę * układał hymny cudowne; * sławiąc zasługi męczeństwa * oddawał cześć grobom świętych.
5. Odpędź, Ambroży, od stada * srogiego wilka otchłani; * twojej nauki jasnością * oświecaj nas i wspomagaj.
6. Przyczyń się swoją modlitwą, * by Pan otworzył nam niebo, * tam razem z tobą pragniemy * wychwalać Trójcę pieśniami. Amen.

1. Chwalmy mężnego pasterza, pełnego cnót i dobroci, który oddalił od świata niszczący wiatr niepokoju.

2. Nie bał się gromów monarchy, nie lękał władczej kobiety, zamknął podwoje kościoła przed nieprawością cesarza.

3. Mistrz niezrównany, tłumaczył głębiny Bożych tajemnic. Miodem płynącą wymową wykładał pismo ludowi.

4. W duchu natchnionym przez wiarę układał hymny cudowne; Sławiąc zasługi męczeństwa oddawał cześć grobom świętych.

5. Odpędź, Ambroży, od stada srogiego wilka Otchłani; Twojej nauki jasnością oświecaj nas i wspomagaj.

6. Przyczyń się Twoją modlitwą, by Pan otworzył nam niebo, tam razem z Tobą pragniemy wychwalać Trójcę pieśniami.