To dzień narodzin męczeńskich

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. To dzień narodzin męczeńskich * błogosławionej Agnieszki, * co własną krwią uświęcona, * ducha zwróciła niebiosom.
2. Do zamążpójścia za młoda, * ale dojrzała do męki, * z radosną twarzą jej szuka, * jakby zdążała na gody.
3. Zmuszona, aby pochodnią * bożków okadzać ołtarze, * „Nie takie – mówi – pochodnie * niosą dziewice Chrystusa.
4. Ta żagiew wiarę spopiela, * we mnie więc, we mnie uderzcie, * bym własnej krwi strumieniami * wrogie ognisko zgasiła!”.
5. Zraniona, pełna godności, * szatą się cała otula, * by jej upadek na ziemię * nie był skromności obrazą.
6. Niech Ciebie, Jezu zrodzony * z nienaruszonej Dziewicy, * i Ojca z Duchem Najświętszym * całe stworzenie wysławia. Amen.

1. To dzień narodzin męczeńskich błogosławionej Agnieszki, co własną krwią uświęcona, ducha zwróciła niebiosom.

2. Do zamążpójścia za młoda, ale dojrzała do męki, z radosną twarzą jej szuka, jakby zdążała na gody.

3. Zmuszona, aby pochodnią bożków okadzać ołtarze, "Nie takie mówi pochodnie niosą dziewice Chrystusa.

4. Ta żagiew wiarę spopiela, we mnie więc, we mnie uderzcie, bym własnej krwi strumieniami wrogie ognisko zgasiła!"

5. Zraniona, pełna godności, szatą się cała otula, by jej upadek na ziemię nie był skromności obrazą.

6. Niech Ciebie, Jezu zrodzony z nienaruszonej Dziewicy, i Ojca z Duchem Najświętszym całe stworzenie wysławia.