Otoczon gronem świętych Aniołów

1. Otoczon gronem świętych aniołów, * dziwiąc tryumfem świat cały, * z pośrodka wiernych swych apostołów * wzniósł się do nieba Pan chwały.
2. Płakał i bolał nad grzesznym ludem, * nim prawdę w sercach odrodził, * nim zgładził grzechy odkupu cudem * i ludzi z Bogiem pogodził.
3. Wraca do Ojca jako Syn prawy * Słowo Przedwieczne, Bóg wielki, * by Go na tronie mocy i sławy * wielbił i kochał duch wszelki.
4. Wraca, lecz jeszcze zstąpi w świetności, * z berłem i rózgą w swej dłoni; * w dniu ostatecznym ukarze złości, * skroń dobrych chwałą osłoni.
5. Zlituj się, Boże, nad dziećmi swymi, * któryś jest dobry bez miary; * Tobie moc dana na niebie, ziemi, * ześlijże na nas swe dary.
6. Rządź Twym Kościołem, zwiększaj go, Panie, * broń od grzechowej zarazy; * niech wierność, zgoda wśród nas zostanie * i bojaźń Twojej obrazy.