Janie Sarkandrze, święty męczenniku

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Janie Sarkandrze, święty męczenniku, * patronie krain polskich i morawskich, * twoje wspomnienie niechaj nas umacnia * = w drodze ku Bogu.
2. Jesteś przez Pana przerzuconym mostem * ponad brzegami poróżnionych braci, * aby ich godzić mocą Ewangelii * = większą od granic.
3. Czuwaj więc teraz nad swoimi braćmi, * którzy u ciebie szukają pomocy * w ziemi rodzinnej i tam, gdzie przelałeś * = krew swą niewinną.
4. Pomóż nam, ojcze, zawsze być z Chrystusem, * głosić Go co dzień słowami i czynem. * Naucz wprowadzać pokój nieobłudny * = między zwaśnionych.
5. Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej. * Cześć i podzięka za ciebie, pasterzu, * który męczeństwem potwierdziłeś prawdę * = Dobrej Nowiny.