Pomnij Mario, Matko miła

Modlitwa św. Bernarda

1. Pomnij Mario, Matko miła, * że od wieków nie słyszano, * byś grzesznika opuściła, * co Twe święte wielbi miano. * = Nikt od Ciebie w cierpień nocy * nie odchodził bez pomocy.
2. Tą nadzieją ożywieni * uciekamy się do Ciebie, * przystępujem ukorzeni * przed Twój święty tron na niebie. * = Drżąc, wzdychamy w grzechu męce, * nie gardź nami, podaj ręce!
3. Matko Słowa Przedwiecznego, * racz wysłuchać nędznych głosy, * co z padołu płaczu tego, * łaski Twojej żebrzą rosy. * = Bądź pomocą w życia znoju, * bądź zwycięstwem w śmierci boju!

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz