Po upadku człowieka grzesznego

1. Po upadku człowieka grzesznego * użalił się Pan stworzenia swego; * zesłał na świat archanioła cnego.
2. Idź do Panny, imię Jej Maryja, * spraw poselstwo: „Zdrowaś, łaski pełna, * Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa”.
3. Panna natenczas psałterz czytała, * gdy pozdrowienie to usłyszała, * na słowa się anielskie zdu-miała.
4. Archanioł, widząc Pannę troskliwą, * jął Ją cieszyć mową łagodliwą: * „Panno, nie lękaj się, Pan jest z Tobą.
5. Znalazłaś łaskę u Pana swego, * Ty się masz stać Matką Syna Jego, * ta jest wola Boga Wszechmocnego”.

1. Po upadku człowieka grzesznego,
Użalił się Pan stworzenia swego:
Zesłał na świat Archanioła cnego.

2. Idź do Panny, imię jej Marya,
Spraw poselstwo: Zdrowaś łaski pełna,
Pan jest z tobą, nie bądźże troskliwa.

3. Panna na ten czas psałterz czytała;
Gdy to pozdrowienie usłyszała,
Na słowa się anielskie zdumiała.

4. Archanioł widząc Pannę troskliwą,
Jął ją cieszyć mową łagodliwą:
Panno, nie lękaj się, Pan jest z Tobą.

5. Nalazłaś łaskę u Pana swego,
Ty się masz stać Matką Syna Jego;
Ta jest wola Boga wszechmocnego.

6. A będzie mu imię jego Jezus,
Ten będzie Zbawicielem wszystkich dusz;
Raczysz, miła Panno, przyzwolić już.

7. Panna, aczkolwiek była troskliwa
Ale widząc, iż to wola Boża,
Rzekła Pańska służebnicam ci ja.

8. Aczem ja wielce pragnęła tego,
Bym mogła być sługą Matki Jego:
Stańże mi się wedle słowa twego.

9. Jak prędko te słowa wymówiła,
Wnet Pana w żywocie swym poczęła,
A tam Bogu cześć i chwałę dała.

10. O Panno, gdyżeś takowej mocy,
Wołamy k'tobie we dnie i w nocy,
Raczysz nam być grzesznym na pomocy.

11. Byśmy, Panno, przez twe przyczynienie
Mieli tu swych grzechów odpuszczenie,
A potem wiekuiste zbawienie. Amen.