Jezu drogi, Tyś miłością

1. Jezu drogi, Tyś miłością, przyjdź, daj siebie nam! * Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam!

Refren: Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej. * Obdarz ją łaskami Twymi i bądź Królem jej.

2. Choć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi siebie daj, * duszę moją łaski tchnieniem przemień w cichy raj. Ref.
3. Dodaj siły w życia znoju, usuń zwątpień noc * i zachowaj nas w pokoju, sercom daj Twą moc. Ref.