Ciebie, Jakubie, sławimy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ciebie, Jakubie, sławimy * śpiewając tobie z radością, * ciebie, rybaku, którego * pociągnął Chrystus ku szczytom.
2. Jego wezwaniem przejęty, * porzucasz ojca i sieci; * imię i słowo Mesjasza * rozgłaszasz wszędzie z zapałem.
3. Świadkiem się stałeś tajemnic * zdziałanych Bożą prawicą: * chwały zjawionej na górze, * w Ogrójcu cierpień konania.
4. Jesteś gotowy na mękę, * gdy o kielichu jej słyszysz; * ty pierwszy wśród apostołów * za miłość Pana umierasz.
5. Wierny wyznawco Chrystusa * i siewco prawdy zbawienia, * wiarą rozjaśnij umysły, * a serca ogrzej nadzieją.
6. Pomóż nam dążyć gorliwie * po drodze Mistrza przykazań, * abyśmy wielbić Go mogli * hymnami chwały na wieki. Amen.