Mateuszu Apostole, Bóg ozdobił ciebie chwałą

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Mateuszu Apostole, * Bóg ozdobił ciebie chwałą, * znakiem swojej łaskawości, * która niesie przebaczenie.
2. Jako celnik, swe bogactwa * gromadziłeś zatroskany, * ale Chrystus ciebie wezwał, * byś osiągnął skarby w niebie.
3. Rozgorzało twoje serce, * więc za Mistrzem śpieszysz wiernie * i przyjmujesz Go w swym domu, * by się stać mieszkańcem nieba.
4. Zbierasz wszystko, co powiedział * i co czynił Syn Dawida, * by na piśmie to przekazać * światu jako pokarm łaski.
5. Gdy Chrystusa głosisz światu, * na świadectwo krew przelewasz, * twą ofiarą pragniesz bowiem * dać dowody swej miłości.
6. Męczenniku, apostole * i ewangelisto święty, * daj nam w niebie śpiewać z tobą * ku Chrystusa wiecznej chwale. Amen.

1. Mateuszu Apostole, Bóg ozdobił Ciebie chwałą, znakiem swojej łaskawości, który niesie przebaczenie.

2. Jako celnik, swe bogactwa gromadziłeś zatroskany, ale Chrystus ciebie wezwał, byś osiągnął skarby w niebie.

3. Rozgorzało Twoje serce, więc za Mistrzem śpieszysz wiernie i przyjmujesz Go w swym domu, by się stać mieszkańcem nieba.

4. Zbierasz wszystko, co powiedział i co czynił Syn Dawida, by na piśmie to przekazać światu jako pokarm łaski.

5. Gdy Chrystusa głosisz światu, na świadectwo krew przelewasz, swą ofiarą pragniesz bowiem dać dowody swej miłości.

6. Męczenniku, Apostole i Ewangelisto Święty, daj nam w niebie śpiewać z Tobą ku Chrystusa wiecznej chwale.