O Maryjo, bez grzechu poczęta

O Maryjo bez grzechu poczęta, * módl się za nami, * którzy się do Ciebie uciekamy! (3 x)