Cudowny kwiecie polskiej ziemi

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

558 Cudowny kwiecie polskiej ziemi

1. Cudowny kwiecie polskiej ziemi, * prostego
ludu wiejskiej chaty; * w kielichu swym jak kryształ
czysty, * a cnót barwami przebogaty.

Refren: Błogosławiona Karolino, * świeć nam przykładem
cnoty męstwa; * bądź wzorem pracy i modlitwy,
* czystości życia i męczeństwa.

2. O apostołko Bożej sprawy, * aniołów chlebem
wciąż karmiona; * o „Gwiazdo ludu” najjaśniejsza, *
w służbie bliźniemu niestrudzona. Ref.

3. Twym ukochaniem Jezus Chrystus, * nie skarby
świata, przyjemności; * w godzinie próby śmierć
wybierasz, * aby nie zdradzić tej miłości. Ref.


4. Wpatrzona w postać Bożej Matki, * czystego
piękna wzór wspaniały; * Jej śladem idziesz przez
męczeństwo * po nieskalany wieniec chwały. Ref.

1.  Cudowny kwiecie polskiej ziemi, prostego ludu wiejskiej chaty; W kielichu swym jak kryształ czysty, a cnót barwami przebogaty.

Ref. Błogosławiona Karolino,  świeć nam przykładem swego męstwa;  Bądź wzorem pracy i modlitwy,  czystości życia i męczeństwa.

2.  O Apostołko Bożej sprawy, Aniołów Chlebem wciąż karmiona; O "Gwiazdo ludu" najjaśniejsza, w służbie bliźniemu niestrudzona.

3.  Twym ukochaniem Jezus Chrystus,  nie skarby świata, przyjemności;  W godzinie próby śmierć wybierasz,  aby nie zdradzić tej miłości.

4.  Wpatrzona w postać Bożej Matki, czystego piękna wzór wspaniały; Jej śladem idziesz, przez męczeństwo, po nieskalany wieniec chwały.