Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką

Refren: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, * Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.

1. Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski! * Niech z miłości Twojej słynie naród polski. Ref.
2. Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, * by się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. Ref.
3. Niech i Kościół Święty, dzieło Twego Syna, * u Bożego tronu wspiera Twa przyczyna. Ref.