Zdrowaś, Maryja

1. Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico! * Błagamy Ciebie, święta Dziewico; * niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, * módl się za nami. Zdrowaś Maryja!
2. Wśród czystych duchów, w obliczu Pana, * Tyś przenajświętsza, Niepokalana; * jak wpośród kwiatów wonna lilija, * jak wśród gwiazd zorza. Zdrowaś Maryja!
3. Ty, coś karmiła świata Zbawienie, * Ty nam, jak matka, daj pożywienie; * niech brak żywności nas nie zabija, * broń nas od głodu. Zdrowaś Maryja!
4. Ty, coś płakała nad śmiercią Syna, * przez te łzy gorzkie, Matko jedyna; * oddal śmiertelność, co lud zabija, * broń nas od moru. Zdrowaś Maryja!
5. Ty, coś płomieni innych nie znała, * tylko miłością Bożą pałała; * spraw, niechaj pożar dom nasz omija, * broń nas od ognia. Zdrowaś Maryja!
6. Ty w całym życiu łagodna, cicha, * daj, niech pokojem kraj nasz oddycha; * niech duch niezgody nas nie rozbija, * broń nas od wojny. Zdrowaś Maryja!
7. Królowo nasza wśród cherubinów, * usłysz pokorny głos ziemi synów, * co się do tronu Twojego wzbija, * ratuj nas, Matko. Zdrowaś Maryja!

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz