Uczcijmy wspólnym hymnem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Uczcijmy wspólnym hymnem męczennika, * co swoją zacną krwią użyźnił Chiny, * a rosa jego dobrodziejstw przenika * wszystkie krainy.
2. Bo Pan, by uczcić cnoty swego sługi, * okazać chwałę Jana Gabryjela, * tym, którzy proszą przez jego zasługi, * łask swych udziela.
3. By miłość Bożą zasiać w sercach mnogich, * na krwawe boje i nadludzkie trudy * pośpieszył chętnie, opuszczając swoich, * wśród obce ludy.
4. On to Chrystusa wypełniał zadanie, * naukę Jego poniósł w kraj daleki, * dla Niego cierpiał, z Nim też ma mieszkanie * w niebie na wieki.
5. Boże, daj udział w darach swego sługi, * niech życia Jego przykład zaszczepiony * przyniesie dla nas na ów żywot długi * obfite plony.