Hołd Tobie... Przejęty świętą radością

Refren: Hołd Tobie, sława i cześć, * o Chryste, Królu i Zbawco! Któremu niegdyś chłopięcy chór pobożnie śpiewał: „Hosanna!”.

1. Przejęty świętą radością * niech wierny lud się weseli, * bo Jezus dał nam zbawienie * i władcę śmierci zwyciężył. Ref.
2. Już wielka rzesza się zbliża * z zielenią palm i oliwek, * wołając głośno „Hosanna * Synowi Dawidowemu!”. Ref.
3. I my naprzeciw biegnijmy * Królowi nieba i ziemi; * gałązki niosąc palmowe * śpiewajmy hymny pochwalne. Ref.
4. Niech Pan darami swej łaski * ze złej nas drogi zawróci, * a my z wdzięcznością oddajmy * podziękę Jemu należną. Ref.
5. Niech będzie chwała na wieki * Synowi z Ojcem i Duchem; * niech Boga w Trójcy jednego * wysławia rzesza zbawionych. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz