Jeżeli szukasz cudów Antoniego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jeżeli szukasz cudów Antoniego, * spojrzyj na cały okrąg świata tego. * Poznasz jak słynie w każdej krainie * i ciebie jego ratunek nie minie.
Refren: O święty Antoni! O święty Antoni! * Niech nas przed Bogiem twoja prośba broni, * twoja prośba broni!
2. Jeżeli śmierci lękasz się bez miary, * znikną sprzed oczu okropne poczwary; * o, Antoniego we dnie i w nocy * nie przestań prosić przemożnej pomocy. Ref.
3. Niebezpieczeństwem jeśliś zagrożony, * proś Antoniego do twojej obrony; * zasadzek wiele unikniesz śmiele, * a on rozproszy twe nieprzyjaciele. Ref.
4. Jeśli się znajdziesz w ostatniej potrzebie, * głód niedostatek ciężko dotkną ciebie: * On i w tej chwili ciebie zasili, * w nim pokładana ufność cię nie zmyli. Ref.
5. Gdy więc, Antoni, z Bogiem żyjesz w niebie, * wspólnymi głosy wołamy do ciebie: * stawaj w obronie, w życiu i w zgonie, * nie daj mi zginąć, o święty patronie! Ref.
6. Niech chwała Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, * zawsze i ninie, na wieki słynie, * jako w niebieskiej, tak ziemskiej krainie. Ref.