Matko Pocieszenia

1. Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani! * Tobie my, grzesznicy, serca niesiem w dani. * I w opiekę się oddajem, * starych ojców obyczajem; * hołd Ci niesiem uwielbienia. * Święta Matko Pocieszenia, * nie opuszczaj nas!
2. Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę,* uproś nam u Syna łaskę i otuchę! * Ucz nas szukać Bożej woli * w każdej sprawie, w każdej doli * i na straży stój sumienia. * Święta Matko Pocieszenia, * nie opuszczaj nas!
3. Matko Pocieszenia, życia strzeż i zdrowia, * od powietrza, wojny, ognia i przednowia! * O, błogosław, jak kraj długi, * nasze prace, nasze pługi, * strzeż naszego domu, mienia. * Święta Matko Pocieszenia, * nie opuszczaj nas!

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz