Poślij, o Panie, swego Anioła

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Poślij, o Panie, swego anioła, * aby mnie chronił wśród drogi. * Niechaj oddala od mego czoła * złych myśli rój złowrogi.
2. Po trudnych ścieżkach * z tobą niech kroczę, * abyś wspomagał mnie stale. * Niech z drogi Bożej nigdy nie zboczę, * zwyciężam zło wytrwale.