Oddany Maryi

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 550

Refren: Oddany Maryi, sługo miłosierdzia, * Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami!
1. Ojcu Przedwiecznemu, który wszystko stworzył, * Chrystusowi Panu, który nas odkupił, * Świętemu Duchowi, co w nas zamieszkuje, * polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi. Ref.
2. Do najlepszej Matki i Królowej świata * zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem, * której zawierzyłeś całe swoje życie, * prowadź nas grzeszników spragnionych świętości. Ref.
3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie, * zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem, * za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem, * oręduj wytrwale przed obliczem Pana. Ref.
4. Pomóż kochać Boga całym naszym sercem, * miłować bliźniego jak siebie samego, * naucz adorować i uwielbiać Pana, * teraz i w wieczności, do której dążymy. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz