W otwartych niebiosach

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie, * Jezusa w chwale po Ojca prawicy * i z sercem wezbranym miłością dla Niego, * głosiłeś wszystkim zbawienie i pokój.
2. Jak święci prorocy dawnego Przymierza, * oddałeś życie, by świadczyć o prawdzie; * pod gradem kamieni skonałeś błagając * o miłosierdzie dla serc zaślepionych.
3. Odszedłeś ze świata wzgardzony przez ludzi, * okryty hańbą jak Chrystus niewinny, * lecz twoje cierpienie nie było daremne, * gdyż plon stokrotny przyniosło Mistrzowi.
4. Wielbimy Cię, Jezu, zrodzony z Dziewicy * i Twego Ojca i Ducha Świętego, * gdy dziś sławimy męczeństwo Szczepana, * uwieńczonego koroną zwycięstwa. Amen.

1. W otwartych niebiosach widziałeś Szczepanie, Jezusa w chwale po Ojca prawicy, i z sercem wezbranym miłością dla Niego głosiłeś wszystkim zbawienie i pokój.

2. Jak święci prorocy dawnego Przymierza, oddałeś życie, by świadczyć o prawdzie; Pod gradem kamieni konałeś, błagając o miłosierdzie dla serc zaślepionych.

3. Odszedłeś ze świata wzgardzony przez ludzi, okryty hańbą jak Chrystus niewinny, lecz Twoje cierpienie nie było daremne, gdyż plon stokrotny przyniosło Mistrzowi.

4. Wielbimy Cię, Jezu, zrodzony z Dziewicy, i Twego Ojca i Ducha Świętego, gdy dziś sławimy męczeństwo Szczepana u wieńczonego Twą koroną zwycięstwa.