Święta Edyto z Wrocławia

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święta Edyto z Wrocławia, * tyś w chwale niebios szczęśliwa, * dziś ciebie Kościół wysławia * i twej pomocy przyzywa!
2. Przeszłaś przez burze życiowe, * wiary, kryzysy, trudności, * lecz przez te drogi krzyżowe * doszłaś do szczytów świętości.
3. Tyś w życiu swym zrozumiała, * że krzyż do Boga przybliża, * imię zakonneś przybrała * więc: Benedykta od Krzyża.
4. Boga modlitwą wielbiłaś, * myślą, nauką i czynem, * lecz Go najbardziej uczciłaś * śmierci męczeńskiej wawrzynem.
5. Wstaw się, prosimy, za nami, * uproś pokoju dar cenny, * niechaj zawładnie sercami * Chrystus, Król świata promienny!

1. Święta Edyto z Wrocławia, tyś w chwale niebios szczę śliwa, dziś ciebie Kościół wysławia i twej pomocy przyzywa.

2. Przeszłaś przez burze życiowe, wiary, kryzysy, trudności, lecz przez te drogi krzyżowe doszłaś do szczytów świętości.

3. Tyś w życiu swym zrozumiała, że krzyż do Boga przybliża, Imię zakonneś przybrała więc: Benedykta od Krzyża.

4. Boga modlitwą wielbiłaś, myślą, nauką i czynem, lecz Go najbardziej uczciłaś śmierci męczeńskiej wawrzynem.

5. Wstaw się, prosimy za nami, uproś pokoju dar cenny, niechaj zawładnie sercami Chrystus, Król świata promienny.