Wysławiajmy Chrysta Pana

1. Wysławiajmy Chrysta Pana, * który starł śmierć i szatana. * Alleluja, alleluja! * Z Nim bolały słońce, miesiąc * i stworzenia, z Stwórcą cierpiąc. * Alleluja, alleluja!
2. Gdy zaś Chrystus zmartwychwstaje, * wszystkim radość wielką daje. * Alleluja, alleluja! * Słońce, miesiąc są jaśniejsze, * uczcić święto chcąc dzisiejsze! * Alleluja, alleluja!
3. I umarli ucieszeni, * gdy w otchłaniach nawiedzeni. * Alleluja, alleluja! * I Maryje wieści niosą, * apostołom tryumf głoszą. * Alleluja, alleluja!
4. Wszystek Kościół dziś w radości * woła, śpiewa w pobożności. * Alleluja, alleluja! * O Zwycięzco Chryste Panie, * daj nam z sobą zmartwychwstanie! * Alleluja, alleluja!