Rozkwitnęła się lilija

1. Rozkwitnęła się lilija, * a ta jest Panna Maryja! * Zrodziła nam Syna, * wesoła dla wszystkich nowina!
2. Złożyła Go na sianeczku, * w lichej stajence w żłóbeczku. * Pokłon Mu oddała, * jak Boga swojego witała.
3. O Święta Bogarodzico, * o Przenajświętsza Dziewico! * Tyś różdżka z Jessego, * dałaś kwiat zapachu wdzięcznego.
4. Niezmazanaś grzechu plamą, * stałaś się niebieską bramą, * przez którą Bóg wchodzi, * gdy się nam na ten świat dziś rodzi.

1. Rozkwitnęła się lilia,
A ta jest Panna Marya,
Zrodziła nam Syna,
Wesoła nam dzisiaj nowina.

2. Anieli w niebie śpiewają,
Boga nam opowiadają:
Panno nad pannami,
Módl się dziś do Niego za nami.

3. Apostoli się radują,
Męczennicy wykrzykują,
Śpiewa chór panieński,
Że się narodził Król niebieski.

4. Gwiazdy się z niebios spuszczają,
Wielkie wesele ztąd mają,
Więc z swej powinności
Wychwalają Pana światłości.

5. Wdzięczne niebieskie obroty,
Świat się weseli z ochoty
Z Jezusa małego,
Nam wielce kochanka wdzięcznego.

6. Pasterze trzody puszczają,
Weselący się ścigają,
W Betlehem szukają,
Jezusa darami witają.

7. Wół i osieł cześć oddają,
Klękając Pana wyznają,
Parą zagrzewają,
Dziecię Boga wychwalają.

8. Z wschodu słońca królowie,
Wielkiego kraju panowie,
Dary mu gotują,
Witając jego szanują.

9. Wszystkie te rzeczy od wieka
Dzieją się dziś dla człowieka,
Więc mu dziś, królowie,
Winszujcie, śpiewajcie, panowie.

10. I wszystek gmin chrześciański
Sercem, myślą na dzień Pański
Niech Jezusa swego
Wychwalają na wieki małego.

11. Weselcie się, Aniołowie,
Ziemscy niebiescy posłowie,
Weselmy się ninie,
Żaden z nas na wieki nie zginie. Amen.