Zwycięzca śmierci

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, * wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. * Naród niewierny trwoży się, przestrasza, * na cud Jonasza. Alleluja!
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, * anioł zstępuje, niewiasty pociesza: * „Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został, * Pan zmartwychpowstał”. Alleluja!
3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, * gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; * Ojcu swojemu już uczynił zadość, * nam niesie radość. Alleluja!
4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, * utwierdza w wierze, aby nie wątpili; * obcuje z nimi, daje nauk wiele * o swym Kościele. Alleluja!
5. Już nie przestaje z narodem niewiernym, * samym się tylko ukazuje wiernym; * nieśmiertelności przedstawia znamiona * wśród uczniów grona. Alleluja!
6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone * i śmierć haniebna są już nagrodzone; * za poniżenia został wywyższony * nad wszystkie trony. Alleluja!
7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusów Kościele! * Oto zabity Bóg twój żyje w ciele; * śpiewaj z weselem: „Pan króluje z drzewa”, * jak Dawid śpiewa. Alleluja!
8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona, * wina pierwszego rodzica zgładzona; * niebios zamkniętych jest otwarta brama * synom Adama. Alleluja!
9. Więc potargawszy nałogi grzechowe, * Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe, * z dala mijając nieszczęść naszych groby, * miejsca, osoby. Alleluja!
10. Przez Twe chwalebne, Chryste zmartwychwstanie, * daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie * i niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my * zmartwychwstaniemy. Alleluja!