Boże, Ojcze wszechmogący

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Boże, Ojcze Wszechmogący, do Ciebie wołamy: Ulituj się nad nami dobry Boże!
2. Przebacz nasze przewinienia, o to Cię błagamy: Ulituj się…
3. Jezu Chryste, Synu Boży, za nas ukarany: Ulituj się…
4. Tyś przez ludzi, których kochasz, był ukrzyżo-wany: Ulituj się…
5. O Duchu Święty, miłości Boża rozlana w naszych sercach: Ulituj się…
6. Pomnóż swe dary, napełnij łaską, daj siłę w życia trudach: Ulituj się…
7. Trójco Święta, Boże wielki, zmiłuj się nad nami: Ulituj się…

1.  Boże, Ojcze wszechmogący, usłysz nasze korne modły. Zanosimy je z ufnością czcząc Alberta, Twego sługę.

2.  Albert wsławił się cudami, był przykładem cnót wszelakich; Blaskiem swej doskonałości wciąż jaśnieje Karmelowi.

3.  Albert stał się żywą hostią bo swe życie złożył w darze. Chrystus szczodrze Go naznaczył znamionami swego krzyża.

4.  Albert Ciebie, Chryste, wsławił i zwyciężył dzięki Tobie; Racz obdarzyć nas przez niego szczęściem i radością życia.

5.  Bądź na wieki pochwalony za bezmierną dobroć Twoją, ufnie Panie, Cię błagamy: Przyjmij nas do swego domu.