Serc tysiąc wita Cię

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Serc tysiąc wita cię, * ust tysiąc modli się, * ty kwiecie rajski: * byś słabym, biednym nam, * był mocą w niebie tam, * Alojzy święty!
2. Jak lilia żyłeś ty, * jak rannej rosy łzy, * ty kwiecie rajski! * Dziś zdobisz niebian świat, * patronie młodych lat, * Alojzy święty!
3. Dziewiczych wzorze rzesz, * młodzieży przykład ślesz, * ty kwiecie rajski! * Dziewicom czystość daj, * młodzieńcom cnoty raj, * Alojzy święty!
4. Wśród grzechów ludzkich ran * zachował ciebie Pan, * ty kwiecie rajski! * Aniołom jesteś brat, * niebieskich łanów kwiat, * Alojzy święty!

1. Serc tysiąc wita Cię, Ust tysiąc modlisię, Ty kwiecie rajski! Byś słabym, biednym nam, był mocą w niebie tam, Alojzy święty.

2. Jak lilia żyłeś Ty, Jak rannej rosy łzy, Ty kwiecie rajski! Dziś zdobisz niebian świat, Patronie młodych lat, Alojzy święty.

3. Dziewiczych wzorze rzesz, Młodzieży przykład ślesz, Ty kwiecie rajski! Dziewicom czystość daj, Młodzieńcom cnoty raj, Alojzy święty.

4. Wśród grzechów ludzkich ran, Zachował Ciebie Pan, Ty kwiecie rajski! Aniołom jesteś brat, Niebieskich łanów kwiat, Alojzy święty.