Dzieci hebrajskie

Antyfona: Dzieci hebrajskie, * niosąc gałązki oliwne, * wyszły naprzeciw Pana * wołając i mówiąc: * Hosanna na wysokości.

1. Pana jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, * świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził * i utwierdził ponad rzekami. Ant.
2. Bramy, podnieście swe szczyty, † unieście się, odwieczne podwoje, * aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym królem chwały?” * „Pan Zastępów, On jest Królem chwały.” Ant.
3. Chwała Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze * i na wieki wieków. Amen. Ant.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz