Pan Jezus już się zbliża

1. Pan Jezus już się zbliża, * już puka do mych drzwi. * Pobiegnę Go przywitać, * z radości serce drży.

Refren: O szczęście niepojęte, * Bóg sam odwiedza mnie, * o Jezu, wspomóż łaską, * bym godnie przyjął Cię.

2. Nie jestem godzien, Panie, * byś w sercu moim był. * Tyś Królem wszego świata, * a jam jest marny pył. Ref.
3. Gdy wspomnę na me grzechy, * to z żalu płyną łzy, * bom Serce Twoje zranił, * o Jezu, odpuść mi! Ref.
4. Pragnąłbym Cię tak kochać, * jak Ty kochałeś mnie. * Przyjm serce me oziębłe, * a daj mi Serce Twe! Ref.