O Bartłomieju, w niebiosach

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Bartłomieju, w niebiosach * jaśniejesz wśród apostołów; * wysłuchaj teraz tej pieśni * i przyjmij nasze modlitwy.
2. Na ciebie z wielką miłością * skierował Jezus swe oczy, * bo widział w tobie człowieka *o sercu szczerym i czystym.
3. Głoszony słowem proroków, * przez długie wieki wzywany, * objawił Mesjasz się tobie, * a tyś Go przyjął z radością.
4. Pomiędzy Panem a tobą * zawarte ścisłe przymierze: * po trudach drogi krzyżowej * otrzymasz w niebie nagrodę.
5. Chrystusa, władcy wszechświata, * apostoł oraz przyjaciel; * dla Mistrza żyjesz, a ludzi * przez Mistrza życie umacniasz.
6. Niech Bóg, którego wielbimy, * przez twoje wielkie zasługi * wprowadzi nas do ojczyzny * i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

1.  O Bartłomieju, w niebiosach, jaśniejesz wśród Apostołów; Wysłuchaj teraz tej pieśni i przyjmij nasze modlitwy.

2.  Na Ciebie z wielką miłością, skierował Jezus swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym.

3.  Głoszony słowem proroków, przez długie wieki wzywany, objawił Mesjasz się Tobie, a Tyś Go przyjął z radością.

4.  Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: Po trudach drogi krzyżowej otrzymasz w niebie nagrodę.

5.  Chrystusa, Władcy wszechświata, Apostoł oraz przyjaciel; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz.

6.  Niech Bóg którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi, wprowadzi nas do ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy.