Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy

1. Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy, * hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy.

Refren: Hosanna, hosanna Synowi Bożemu! * Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!

2. Brzmi: „Hosanna, witaj, Zbawco, wnijdź błogosławiony, * w imię Pańskie wchodzisz do nas”, brzmi na wszystkie strony. Ref.
3. Bądźże tedy pozdrowiony, Boże nasz i Panie * przyjmij od nas modły, hołdy, pobożne śpiewanie. Ref.
4. Przyjmij od nas za Twą mękę korne dziękczynienie * chwała Ci po wszystkie czasy, miłość, uwielbienie. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz