Rzućmy się wszyscy społem

1. Rzućmy się wszyscy społem, * uderzmy w ziemię czołem, * dając pokłon Najwyższemu, * w Sakramencie ukrytemu, * Bogu naszemu.
2. Wszak pod utratą nieba * wierzyć każdemu trzeba, * że pod tymi przymiotami * chleba, wina, jest Bóg z nami, * choć utajony.
3. A jeśli kto nie wierzy, * ma z ostatniej wieczerzy * jasny dowód, co się stało, * że wino w Krew, a chleb w Ciało * Bóg swe przemienił.
4. I tę moc dał kapłanom, * nie królom, ani panom, * aby oni poświęcali * i nam grzesznym rozdawali * Ciało, Krew Pańską.