Przybieżeli do Betlejem

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze, * grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Refren: Chwała na wysokości, chwała na wysokości, * a pokój na ziemi!

2. Oddawali swe ukłony w pokorze * Tobie z serca ochotnego, o Boże! Ref.
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, * których oni nie słyszeli, jak żywi. Ref.
4. I anieli gromadami pilnują, * Panna czysta wraz z Józefem piastują. Ref.
5. Poznali Go Mesyjaszem być prawym, * narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. Ref.
6. My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy * i z całego serca wszyscy kochamy. Ref.