Na Boże narodzenie

1. Na Boże narodzenie * aniołów ucieszenie, * gdy z weselem śpiewają, * Bogu cześć, chwałę dają.

Refren: Panna Syna powiła, * Chrystusa porodziła, Panną będąc jak była.

2. Pasterzom to wesele * przyniósł anioł, że w ciele * Bóg się ludziom narodził, * z grzechu ich oswobodził. Ref.
3. Trzej Królowie przybyli, * darami Go uczcili, * jako Pana swojego, * Zbawcę rodu ludzkiego. Ref.
4. Gwiazda się pojawiła, * co królów prowadziła. * Prowadząc, im świeciła, * gdzie Panna z Synem była. Ref.
5. Z Bożego narodzenia * wznawiajmy dziękczynienia, * nieustannie śpiewając, * Bogu cześć, chwałę dając. Ref.

1. Na Boże narodzenie
Aniołów ucieszenie,
Gdy z weselem śpiewają,
Bogu cześć, chwałę dają:
Panna syna poczęła,
Chrystusa porodziła,
Panną będąc jak była.

2. Pasterzom to wesele
Przyniósł Anioł, że w ciele
Bóg się ludziom narodził,
Z grzechu ich oswobodził.
Panna Syna i t. d.

3. Trzej Królowie przybyli,
Darami Pana czcili,
Chrystusa Zbawiciela
Wszystkich pocieszyciela.
Panna Syna i t. d.

4. Gwiazda się pojawiła,
Co królów prowadziła,
Prowadząc, im świeciła,
Gdzie Panna z Synem była.
Panna Syna i t. d.

5. Z Bożego narodzenia
Wznawiajmy dziękczynienia,
Nieustannie śpiewając,
Bogu cześć, chwałę dając.
Panna Syna poczęła,
Chrystusa porodziła,
Panną będąc jak była.