Otrzyjcie już łzy, płaczący





1. Otrzyjcie już łzy, płaczący, * żale z serca wyzujcie. * Wszyscy w Chrystusa wierzący * weselcie się, radujcie, * bo zmartwychwstał samowładnie, * jak przepowiedział dokładnie.

Refren: Alleluja, alleluja; * niechaj zabrzmi: Alleluja!

2. Darmo kamień wagi wielkiej * Żydzi na grób wtoczyli, * darmo dla pewności wszelkiej * zbrojnej straży użyli. * Na nic straż, pieczęć i skała * nad grobem Pana się zdała. Ref.
3. Bóg Wszechmocny, Bóg natury, * wyższy nad wszystkie twory, * wstaje z grobu, kruszy mury, * nie zna żadnej zapory. * Zdjęta trwogą straż upada * i prawie sobą nie włada. Ref.
4. Salome i dwie Maryje * w grobie czasu rannego * słyszały głos: „Pan wasz żyje, * tu tylko odzież Jego. * Idźcie i to wszystko, coście * widziały, uczniom ogłoście”. Ref.
5. Także Pan i Magdalenie * żywy widzieć się daje, * która słodkie to widzenie * głośno wszędzie wyznaje: * „Jezus zmartwychwstał prawdziwie, * który cierpiał był zelżywie”. Ref.
6. Do Emaus dwaj uczniowie * idący, smutni srodze, * zatopieni z Nim w rozmowie, * nie poznali Go w drodze, * aż gdy chleb im błogosławił, * i zadumanych zostawił. Ref.
7. Bądźmy przeto zapewnieni, * że wiecznie nie zaśniemy * w grobie, lecz niegdyś zbudzeni, * także zmartwychwstaniemy. * I że potem żyć bezpiecznie, * od śmierci będziemy wiecznie. Ref.
8. Że Chrystus spod mocy czarta * plemię dobył Adama, * i przez Zbawcę nam otwarta * stoi do nieba brama, * przez którą z otchłań ciemności * zawiódł rzesze do jasności. Ref.
9. Jezu Chryste, dobry Panie! * Ciebie kornie prosimy: * Niech przez Twoje zmartwychwstanie, * gdy i my powstaniemy, * z wybranymi Twymi w niebie * wiecznie oglądamy Ciebie. Ref.