Święta Królowo Jadwigo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święta Królowo Jadwigo, * tyś Polsce serce oddała, * ciebie nasz lud umiłował, * boś ty mu matką się stała.
2. Święta Królowo Jadwigo, * twojej pomocy nam trzeba, * do wielkich czynów nas dźwigaj, * myśl naszą kieruj do nieba!
3. Dzisiaj, gdy w niebie królujesz, * w wiecznej radości i glorii, * za nami wciąż orędujesz, * ozdobo naszej historii!
4. Ty niegdyś wiary pochodnię * niosłaś w dalekie rubieże, * pomóż nam dzisiaj żyć godnie, * twój naród umacniaj w wierze!