Jaśnieje w niebie blaskiem pełnym mocy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jaśnieje w niebie blaskiem pełnym mocy * wspaniała gwiazda mistrzów i pasterzy; * płomieniem wiary nigdy nie przyćmionym * oświeca ziemię.
2. Niebiański Syjon niechaj cześć oddaje * Boskiemu Zbawcy, który Augustyna * cudami łaski wiódł po różnych drogach * do pełni światła.
3. Ten wielki pasterz dotąd czujnie strzeże * czystości wiary, przezwycięża błędy, * a swą nauką leczy obyczaje * skażone grzechem.
4. Owczarni Pańskiej stróżu niezrównany, * przykładzie mnichów, wzorze dla kapłanów, * niech twoje modły dla nas wyjednają * łaskawość Boga.
5. Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świętej, * którego wielkość jeszcze tu, na ziemi, * zgłębiałeś myślą, teraz już oglądasz * w światłości nieba. Amen.

1. Jaśnieje w niebie blaskiem pełnym mocy, wspaniała gwiazda mistrzów i pasterzy; Płomieniem wiary nigdy nie przyćmionym oświeca ziemię.

2. Niebiański Syjon niechaj cześć oddaje Boskiemu Zbawcy, który Augustyna, cudami łaski wiódł po różnych drogach do pełni światła.

3. Ten wielki pasterz dotąd czujnie strzeże czystości wiary, przezwycięża błędy, a swą nauką leczy obyczaje skażone grzechem.

4. Owczarni Pańskiej stróżu niezrównany, przykładzie mnichów, wzorze dla kapłanów, niech twoje modły dla nas wyjednają łaskawość Boga.

5. Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świętej, którego wielkość jeszcze tu na ziemi, zgłębiałeś myślą, teraz już oglądasz w światłości nieba. Amen.