Boże, co w świętych

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Boże, co w świętych chwałę swą objawiasz * i doskonałej od nich czci doznajesz, * przez ich gorliwość Kościół swój odnawiasz, * a nam w nich przykład i wzór życia dajesz.
2. Dzięki składamy za założyciela * wielu zgromadzeń, które jego duchem, * myślą natchnione, w służbie Zbawiciela * niosą ubogim pomoc i otuchę.
3. Ojciec Honorat pełen był prostoty, * życia skromnego i cichości wzorem. * Troską otaczał wdowy i sieroty, * łącząc z odwagą miłość i pokorę.
4. Niejednej w życiu doświadczył udręki, * czy to od wrogów, czy od własnych braci. * A przecież, pomny na Chrystusa męki, * krzywdy przebaczał, dobrem za zło płacił.
5. Możny patronie na złe czasy dany, * dźwignij nasz naród z przywar i nałogów, * by Bożej Matce w opiekę oddany * powstał i znowu wiernie służył Bogu!