Kyriale - chorał gregoriański

Asperges me
Vidi Aquam
KYRIE I: Clemens Rector
KYRIE II: Summe Deus
KYRIE III: Rector cosmi pie
KYRIE IV: Kyrie altissime
KYRIE V: Conditor Kyrie omnium
KYRIE VI: Te Christe Rex supplices
KYRIE VII: Splendor aeterne
KYRIE VIII: Firmator sancte
KYRIE IX: O Pater excelse
KYRIE X: Orbis Factor (ad libitum)
KYRIE XI: Kyrie Salve
Gloria I
Gloria II
Gloria III
Gloria IV: Melodia ambrozjańska
Anioł - Bristol, Anglia
Anioł (Bristol, Anglia) Public Domain - CC0Stworzone dzięki uprzejmości www.ccwatershed.org