Witaj, Gwiazdo morza

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Witaj, Gwiazdo morza, * wielka Matko Boga, * Panno zawsze czysta, * Bramo niebios błoga.
2. Ty, coś Gabryjela * słowem przywitana, * utwierdź nas w pokoju, * odmień Ewy miano.
3. Winnych wyzwól z więzów, * ślepym powróć blaski, * oddal naszą nędzę, * uproś wszelkie łaski.
4. Okaż, żeś jest Matką, * wzrusz modłami swymi, * Tego, co Twym Synem, * zechciał być na ziemi.
5. O Dziewico sławna, * i pokory wzorze, * wyzwolonym z winy * daj nam żyć w pokorze.
6. Daj wieść życie czyste, * drogę ściel bezpieczną, * widzieć daj Jezusa, * mieć z Nim radość wieczną.
7. Bogu Ojcu chwała, * Chrystusowi pienie, * Obu z Duchem Świętym, * jedno uwielbienie. Amen.